มูลนิธิรามาธิบดี | ความร่วมมือองค์กร

คุณจุน - คุณสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว เจ้าของบริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด หนึ่งใน “ผู้ให้” ที่ร่วมสานต่อการให้...ไม่สิ้นสุด

 

มูลนิธิรามาธิบดีฯ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอขอบพระคุณ คุณจุน - คุณสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว เจ้าของบริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด หนึ่งใน “ผู้ให้” ที่ร่วมสานต่อการให้...ไม่สิ้นสุด ด้วยน้ำใจอันเมตตาที่ประสงค์จะให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและบุคลากรการแพทย์ ผ่านการบริจาคเงินสมทบทุนโครงการต่าง ๆ นับตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 1,317,397,000 บาท ซึ่งเปรียบเสมือนธารน้ำใจที่ช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยจำนวนมากตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมา เพราะไม่เพียงแต่ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หากยังช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการแพทย์ให้พัฒนามากขึ้นอีกด้วย

 

ปี2551 – 2553 สมทบทุนสร้างอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 100,000,000 บาท

 

ปี2556 สมทบทุนปรับปรุงอาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 30,050,000 บาท และสมทบทุนมุฑิตาจิตต์ 1,000,000 บาท

 

ปี2556 - 2562 สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ ปรับปรุงอาคาร 1 เพื่อผู้ป่วยยากไร้ จำนวน 111,335,000 บาท

 

ปี2558 - 2559 สมทบทุนสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 81,000,000 บาท

 

ปี2559 สมทบทุนภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 12,000 บาท

 

ปี2563  สมทบทุนโครงการนวัตกรรมการแพทย์เพื่อผู้สูงวัยและผู้ป่วยระยะท้าย 60,000,000 บาท

 

ปี2563 – 2564 สมทบทุนโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 34,000,000 บาท

 

ปี2565 บริจาคเงิน 900,000,000 บาท
สมทบทุนโครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีศาลายา 160,000,000 บาท
โครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา 300,000,000 บาท
โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี 440,000,000 บาท

 

 

มูลนิธิรามาธิบดีฯ ขออนุโมทนาในกุศลจิตนี้เป็นอย่างยิ่ง และขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดประทานพรให้คุณจุน - คุณสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากสรรพโรคาพาธ และอุปัทวันตรายทั้งปวง เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยตลอดกาลนาน

 

คำว่าให้...ไม่สิ้นสุด

 

 

เพราะทุกองค์กรคือ ‘ผู้ให้คนสำคัญ’

ร่วมบริจาคในนามองค์กร

บริจาคเงิน สนับสนุนของที่ระลึก

เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม