มูลนิธิรามาธิบดี | ความร่วมมือองค์กร

พาร์ทเนอร์ของเรา

ในปัจจุบันองค์กรทุกขนาดไม่ว่าเล็กใหญ่ต่างตระหนักถึงการทำกิจกรรมเพื่อสังคม
CSR-Corporate Social Responsibility เป็นอย่างมาก
การช่วยเหลือมูลนิธิรามาธิบดีฯ นั้นเป็นการช่วยเหลือโดยตรงแก่ผู้ป่วยให้ได้เข้าถึงการรักษาที่ดีมีประสิทธิภาพ
โดยอีกทางหนึ่งนั้นเป็นการส่งเสริมและพัฒนาวงการสาธารณสุขของไทยอีกด้วย

เพราะทุกองค์กรคือ ‘ผู้ให้คนสำคัญ’

ร่วมบริจาคในนามองค์กร

บริจาคเงิน สนับสนุนของที่ระลึก

เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม