“เบื้องหลังการให้...ที่ยิ่งใหญ่”

“รู้สึกยินดีและภูมิใจมากที่ได้มีส่วนในการนำเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มของแกร็บ
มาใช้เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและส่วนรวม”

คุณจันต์สุดา ธนานิตยะอุดม

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด แกร็บ ประเทศไทย

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อคนทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ไม่เพียงเฉพาะแต่ด้านพฤติกรรมการใช้ชีวิต แต่ยังรวมถึงด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วย  แม้จะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายและยากลำบากสำหรับทุกคน แต่วิกฤติครั้งนี้กลับทำให้เราได้เห็นพลังบวกที่ซ่อนอยู่ในหัวใจคนไทย

 

แกร็บ ประเทศไทย ได้ริเริ่มโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ที่อาจเกิดขึ้นจากบริการของเรา ในขณะเดียวกันเราก็ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมแบ่งเบาภาระและส่งต่อกำลังใจให้กับบุคลากรทางแพทย์ โดยได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและโรงพยาบาลต่างๆ ของรัฐ ซึ่งรวมถึงมูลนิธิรามาธิบดีฯ ด้วย เนื่องจากเราตระหนักว่า มูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับโรงพยาบาลในการสนับสนุนและรองรับมาตรการต่างๆ ที่มีการยกระดับอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดการดูแลเรื่องทรัพยากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งเป็นอาวุธที่จำเป็นของการรักษา ทั้งยังได้ส่งเสริม “สังคมแห่งการให้” ในประเทศไทยมากว่า 50 ปีภายใต้ปณิธาน “คำว่าให้...ไม่สิ้นสุด” ซึ่งทำให้แกร็บอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานดังกล่าว ดังนั้น เราจึงได้เข้าร่วมโครงการ “มูลนิธิรามาธิบดีฯ รวมพลัง Super App เพื่อนักสู้ชุดขาว” ทั้งนี้ แกร็บเป็นถือเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่ช่วยตอบโจทย์ความต้องการในชีวิตประจำวันของคนไทยซึ่งได้รับความนิยมและสามารถเข้าถึงคนเป็นจำนวนมาก เราจึงได้อาศัยจุดแข็งนี้ในการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดี ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการแกร็บร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนใน “โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19” ผ่าน GrabPay Wallet และการใช้คะแนน  GrabRewards ซึ่งปัจจุบันมียอดบริจาครวมกว่า 3 แสนบาท” คุณจันต์สุดา ธนานิตยะอุดม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด แกร็บ ประเทศไทย

 

ในฐานะตัวแทนของบริษัท รู้สึกยินดีและภูมิใจมากที่ได้มีส่วนในการนำเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มของแกร็บมาใช้เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและส่วนรวม ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจในการดำเนินธุรกิจของแกร็บที่เรียกว่า Grab For Good หรือ “แกร็บ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

 

คนไทยกับวัฒนธรรมของการให้และการแบ่งปันถือเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมาอย่างช้านาน อาจเป็นเพราะเราทุกคนได้รับการหล่อหลอมจากรุ่นสู่รุ่น รวมถึงการปลูกฝังจากหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา อาทิ สังคหวัตถุ 4 หรือฆราวาสธรรม 4 ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการทำทานหรือการบริจาค จึงทำให้เราได้เห็นภาพคนไทยคอยช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่อง

 

มูลนิธิรามาธิบดีฯ ขอขอบคุณองค์กรต่างๆ ที่อยู่เป็นเบื้องหลังการสร้างสะพานแห่งการให้ที่แตกแขนงไปสู่สังคมกลุ่มต่างๆ หนึ่งในนั้นคือผู้ที่ใช้บริการของแกร๊บ ที่ได้เป็น “ผู้ให้คนสำคัญ” และสานต่อคำว่าให้...ไม่สิ้นสุด

กิจกรรมระดมทุน

เพราะทุกองค์กรคือ ‘ผู้ให้คนสำคัญ’

ร่วมบริจาคในนามองค์กร

บริจาคเงิน สนับสนุนของที่ระลึก

เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม