โครงการจิตอาสา CPR เทิดพระเกียรติ ร.10
จัดซื้ออุปกรณ์สอนกู้ชีพ CPR จำนวน 3,000 ชุด เพื่อ 77 จังหวัด

ขอเชิญชวนทุกคนเพื่อโอกาสในการรอดชีวิต ให้แก่คนไทยทั่วไปประเทศ เพราะการให้ชีวิตคือการให้ที่ยิ่งใหญ่

ของที่ระลึกการกุศล...
            ต่อชีวิตผู้ป่วย

เชิญร่วมสนับสนุนของที่ระลึกการกุศล
มอบเป็นของขวัญ สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

"ฉันเป็นคนให้กำเนิด แต่รามาเป็นคนให้ชีวิต"
คุณแม่สุพัฒตรา กันยวง แม่ผู้บริจาคตับแก่ลูก ด.ญ.วิไลลักษณ์ ติสันเทียะ